Wegwijs in de VvE

Wegwijs in de wereld van een vereniging van eigenaren (VvE)

Als u een eengezinswoning koopt bent u eigenaar van het gehele huis, inclusief de tuin. U bent zelf volledig verantwoordelijk voor het onderhoud en de verzekering van het pand.
Koopt u een “appartement” dan ligt dit allemaal volkomen anders. U koopt geen eigendomsrecht van een huis met bijbehorende grond maar juridisch gezien, een aandeel in het gemeenschappelijke bezit van een gebouw met de daarbij behorende grond.
Een gebouw of een complex is gesplitst in appartementsrechten. Dit heeft tot gevolg dat de koper van een appartementsrecht, samen met de andere kopers, eigenaar wordt van het gehele gebouw.
Het woord appartementsrecht geeft al aan dat u geen woning (of een appartement) heeft gekocht, maar een recht. Een recht tot de bevoegdheid om het uitsluitend gebruik van bepaalde gedeelten van het gebouw, die blijkens hun inrichting bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt (het zogenoemde privégedeelte, ook wel het exclusieve gebruiksrecht genoemd). Gelijktijdig wordt men mede-eigenaar van het gehele gebouw.
Alle appartementseigenaren zijn gezamenlijk verplicht het gehele gebouw in stand te houden en te onderhouden. Dit heeft tot gevolg dat bij het verkrijgen van het eigendomsrecht (een aandeel in het gemeenschappelijke bezit), de koper, van rechtswege verplicht lid wordt van een Vereniging van Eigenaren (VvE). Dit lidmaatschap kan uitsluitend worden beëindigd door verkoop van het appartementsrecht.

De notaris
Het exclusieve gebruiksrecht van uw aandeel in het gemeenschappelijke bezit (kortheidshalve het appartementsrecht) heeft u bij de notaris verkregen.
Bij de notaris heeft u voor ontvangst en akkoord getekend voor de koopakte, de splitsingsakte, de splitsingstekening, een modelreglement en de toegangssleutels. Niet uitgesloten is dat u een splitsingsakte heeft ontvangen waar een modelreglement integraal in is opgenomen.
Ontbreekt één of meerdere van de hierboven omschreven documenten dan dient u de notaris daarvan op de hoogte te stellen en die documenten alsnog op te vragen.
U heeft, via de notariskosten, immers betaald voor die documenten!
De splitsingsakte, in combinatie met het vigerende modelreglement, is een belangrijk document. Alle gangbare modelreglementen (of splitsingsreglementen) staan op onze website vermeld. Zie bovenaan iedere pagina het Menu. Als u klikt op het tabje “Modelreglementen” dan verschijnt er een uitrolmenu waarin u het voor uw VvE vigerende modelreglement kunt vinden.