VvE bankrekeningen leeg

Nachtmerrie wordt werkelijkheid!

Wist je dat …  in 2012 meerdere Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) zowel het saldo op de dagelijkse rekening als hun spaargeld (het reservefonds) zijn kwijtgeraakt !
Oorzaak: Onoplettendheid van zowel de bestuurders als de eigenaren (de Vergadering)!

De beheerder van deze, mogelijk zelfs 77 VvE’s, is de Redema Groep uit Nieuwegein. Deze groep ging in januari 2012 failliet.
De bankrekeningen van deze VvE’s stonden niet op naam van de respectievelijke VvE, maar kennelijk op naam van de beheerder: de Redema Groep. En dat is vragen om moeilijkheden!
Naar het zich laat aanzien zullen deze VvE’s voor ruim 1,5 miljoen euro worden meegezogen in het faillissement.
Voor dergelijke nachtmerries waarschuwen wij op meerdere pagina’s al jaren! De naam van de bankrekeningen moet exact overeenkomen met de naam zoals die door de notaris, bij de oprichting van de VvE, in de splitsingsakte is vastgelegd
Daarom nog maar eens die waarschuwing! Controleer in alle gevallen (zelfbestuur of profesioneel bestuur) of de bankrekeningen op naam staan van de VvE conform de akte. Controleer bij zelfbestuur dan ook tegelijkertijd of een van de bestuurders van de VvE de tekenbevoegde is van de bankrekeningen en niet de beheerder!
Let op dat de statuten van uw VvE kunnen bepalen dat ten aanzien van het beheer van het reservefonds er zelfs een zwaardere discipline is voorgeschreven.
Professionele beheerders zullen u dit niet in dank afnemen. Bedenk dat het uw geld is en dat de Vergadering (de appartementsgerechtigden in vergadering bijeen) zelf bepaalt op welke manier hun geld beheerd moet worden

Zijn nu deze gedupeerde eigenaars het saldo op hun bankrekeningen kwijt?
De kans dat er nog iets terugkomt via de curator van Redema moet beschouwd worden als nihil! De VvE’s moeten achteraan de rij met schuldeisers aansluiten.
Echter, maar zonder valse hoop te wekken, is er met een heleboel slagen om de arm, een mogelijkheid!
Die mogelijkheid is volledig afhankelijk van de besluiten die de Vergadering indertijd heeft genomen en wie die besluiten en op welke manier heeft uitgevoerd. Als in dat traject al iets verkeerd is gegaan geeft dat misschien een heel klein sprankje hoop.

Zijn echter die besluiten juist uitgevoerd dan houdt het op en luidt ons advies:
Uithuilen en opnieuw beginnen. Neem, hoe pijnlijk dat ook is, uw verlies!
Zorg er nu dan in ieder geval voor dat de bestuursstructuur nu wel goed geregeld is en dat iedereen in de VvE, dus alle appartementseigenaren, begrijpt wat het verschil is tussen besturen van een VvE en het beheren van een VvE!

Banken schuldig? Onze mening: Beslist niet!
Naar onze mening treft de VvE zelf de grootste blaam!