Vrijwilligersvergoeding

Een VvE is een boek 5 BW vereniging.
Een sportvereniging is een boek 2 BW vereniging.

Een VvE behartigt de belangen van een kleine groep mensen met een persoonlijk belang. Dit wordt daarom niet als een vrijwilligersorganisatie gezien. Immers, vrijwilligerswerk heeft een maatschappelijk belang, en daar valt een VvE niet onder.

Bovendien is een VvE geen charitatieve vereniging.

Aan vrijwilligers (denk aan zelfbestuurders) kan door de VvE een onkostenvergoeding worden verstrekt.

Bijvoorbeeld door een declaratie van gemaakte kosten op basis van kassabonnen. Alleen telefoon, pc-gebruik en autogebruik op basis van aannemelijkheid tegen vooraf afgesproken tarieven

Een vaste vergoeding wordt bij een VvE door de fiscus gezien als een vergoeding aan personeel in losdienstverband (denk ook aan een klusjesman etc.). In die situaties is de VvE werkgever! Dit wordt door de fiscus gezien als loon en dan is de VvE verplicht op dat loon sociale lasten en belastingen in te houden. Denk bij een zzp’er aan een VAR (Verklaring Van Arbeidsrelatie).

Wat te denken als een vrijwilliger met een vaste vergoeding langdurig ziek wordt of tijdens zijn werkzaamheden voor de VvE een ongeval krijgt?

De problemen voor een VvE, met zowel de fiscus als de arbeidsinspectie.