Rechten en plichten

Een eigenaar van een appartementsrecht heeft rechten én plichten !

Wanneer je eigenaar bent van een appartementsrecht en derhalve verplicht  lid van een VvE heb je te maken met specifieke rechten en plichten.
Deze rechten en plichten zijn te vinden in het burgerlijk wetboek, boek 5 titel 9, de splitsingsakte, en/of het (model)reglement, en indien aanwezig, het huishoudelijk reglement.
Let op ,  de rechten die je hebt als lid van een VvE kunnen niet ingeperkt worden door het bestuur of de beheerder.
Ook niet als er,  zoals te lezen in dit artikel op de site van NederlandVVE, wanneer er een achterstand is in de maandelijkse bijdrage.

Ongelooflijk maar waar, het komt zelfs voor dat bestuurders eigenaren de toegang tot de vergadering of erger nog, de toegang tot het appartement willen ontzeggen als men “te lastig” is.
Natuurlijk te gek voor woorden en ontoelaatbaar.
Pas dus goed op wanneer uw bestuur zich bedient van dergelijke maatregelen !

Let echter wel op dat “lastig zijn” niet gaat ontaarden in onbehoorlijk gedrag omdat onbehoorlijk gedrag namelijk een gegronde reden kan zijn iemand uit de vergadering te verwijderen zoals blijkt uit deze uitspraak van de rechtbank Noord-Holland in 2013.

Heb je een vragen hierover, of over je eigen VvE ?
Ga dan naar VVE-Forum.nl