Onderhoud van het wooncomplex

Het onderhoud
Het onderhoud van het appartementencomplex is van groot belang voor uw zakelijk aandeel. De meeste appartementseigenaren hebben, met de aankoop van het appartementsrecht, een behoorlijk kapitaal gestoken in hun eigendom. Zij hebben er daarom alle belang bij dat hun investering (hun aandeel) goed wordt onderhouden.
Ze hebben met de aankoop niet alleen in hun eigen woonruimte voorzien. Ze verwachten met die aankoop woongenot en gemak te ondervinden. Daarnaast beschouwen ze die aankoop ook als een “lange termijn belegging”. Misschien zelfs wel als hun pensioenvoorziening!
Met de aankoop van hun recht hebben zij een “aandeel” in het wooncomplex verworven.

Voor het onderhoud betalen de eigenaren, als investeerders en aandeelhouders, maandelijks een voorschot op de jaarlijks te verrekenen onderhoudskosten.
Een eigenaar van een rijtjeshuis of vrijstaande woning moet zelfstandig voor het onderhoud en de verzekeringen van zijn huis zorgen.
Binnen een VvE gebeurt dat gezamenlijk door de zorg van het bestuur. Bij een goed functionerende VvE heeft men er doorgaans dan ook geen omkijken naar.

De begroting
De begroting wordt jaarlijks door het bestuur opgesteld. Deze (concept)begroting wordt door de Vergadering goed- of afgekeurd.
Let op!: Wijzigen, staande de vergadering, van de begroting is niet aan de orde. Wil men toch de begroting op punten aanpassen dan dient de ingediende begroting te worden verworpen en via een nieuwe vergadering weer ter toetsing aan de leden te worden voorgelegd.
De begroting dient als basis voor de vaststelling van het maandelijkse voorschot wat iedere eigenaar aan de VvE moet betalen.
Het is noodzakelijk om de begroting zo nauwgezet mogelijk te plannen.

De bedragen voor het groot onderhoud worden gereserveerd in het reservefonds. Sedert 1 mei 2008 is een dergelijk reservefonds voor iedere VvE wettelijk verplicht.

Dagelijks onderhoud
Uiteraard bevat de begroting een post voor dagelijks onderhoud. Er kan altijd wat stuk gaan.
In het modelreglement is geregeld hoe het bestuur dient om te gaan met uitgaven voor onderhoud en buiten het onderhoud vallende uitgaven. Het bestuur kan echter voor deze posten geen uitgaven doen die een bedrag, dat door de Vergadering is vastgesteld, te boven gaan.

Groot (toekomstig) onderhoud
Dat er, via het reservefonds, voor groot onderhoud is gereserveerd wil nog niet zeggen dat het bestuur daarmee de vrijheid krijgt, zonder toestemming van de Vergadering, over te kunnen gaan het onderhoud uit te besteden.
Uiteindelijk beslist de Vergadering wanneer groot onderhoud wordt uitgevoerd. Als het nog niet direct noodzakelijk is dan kan de Vergadering, ondanks dat er voldoende geld in kas is, besluiten nog niet over te gaan tot onderhoud, door het één of meerdere jaren uit te stellen.
Komt het onderhoud steeds dichterbij dan doet het bestuur er verstandig aan om minimaal 3 offertes aan te vragen en deze, indien aanwezig, aan de technische commissie voor te leggen.
Vervolgens legt het bestuur de offertes (in verkorte vorm en met een advies) aan de Vergadering voor die er daarna een besluit over neemt.