Juridische adviesdiensten voor VvE’s

Advocaten te duur !
Juridische adviesdiensten springen in gat in de markt

Dit valt te lezen in de Kamerkrant voor de ondernemende regio Amsterdam, oktober 2008.

Advocaten hebben zich uit de markt geprijsd. Gelukkig kunnen ondernemers profiteren van de nieuwe, goedkope juridische adviesdiensten die in hoog tempo op de markt verschijnen.
Een advocaat rekent normaliter tussen de € 300, = en € 350, = per uur. Ondernemers vinden dat te duur.
Bron: Kamerkrant voor de ondernemende regio Amsterdam, oktober 2008 (maandblad voor alle bij de Kamer van Koophandel ingeschreven ondernemingen en ondernemers).

VvE Structuur is in 2003, t.b.v. appartementseigenaren en zelfbestuurders van een VvE, al in die markt gesprongen. Elders in deze website kunt u de redenen daarvan lezen.
De hoofdoorzaak was dat in veel VvE’s de wet en regelgeving niet goed werd nageleefd. Dat leidde vaak tot onderling gekrakeel tussen eigenaren en bestuurders, uitmondend in burenruzie, met uiteindelijk een bezoek aan een dure advocaat.
Weggegooid geld want een groot aantal advocaten zijn, naast het feit dat ze vreselijk duur zijn, nauwelijks bekend met het appartementsrecht. Hierdoor krijgen vragenstellers, veelal ook nog telefonisch, een geheel onjuist of verkeerd advies.

Bij ons krijgt u wel een onderbouwd en deskundig advies en ook nog eens schriftelijk!
Voor vragen die tijd en spitwerk (in wet, regelgeving, jurisprudentie en splitsingsaktes) vereisen, krijgt u vooraf een kostenopgaaf. Deze opgaaf is beslist concurrerend ten opzichte van belangenorganisaties of bij een ondeskundig (en duur) advies van een jurist die ooit vernomen heeft dat er een appartementsrecht bestaat. VvE Structuur is echter geen advocatenkantoor en wij hebben ook geen juristen in dienst!
Hoe komen wij dan aan onze wijsheid en onze kennis? Door wet- en regelgeving volledig, tot op het bot door te spitten, uit te pluizen en gerichte vragen te stellen aan de kenners. Ervaring op te doen als bestuurder, kascommissie, appartementseigenaar van een grote VvE en proberen het appartementsrecht te doorgronden. Alsmede via VvE-weblogs met andere kenners van het appartementsrecht. Met als gevolg dat het ons is gelukt die noodzakelijke kennis op te doen en in de praktijk te brengen, waardoor uiteindelijk blijkt dat het appartementsrecht toch niet zo moeilijk in elkaar zit! Het zit zelfs heel logisch in elkaar! Maar, als men het niet wil begrijpen of er niet eens moeite voor wil doen? Ja, dan zijn de geldschieters (de appartementseigenaren zelf) de dupe van een paar, rap van de tongriem gesneden hobbyisten en zakkenvullers!
Veel professionele bestuurders of beheerders, maar zeker ook de zelfbestuurders, begrijpen de regelgeving totaal niet en willen van het begin af aan de regelgeving naar hun eigen ideeën interpreteren. Het gevolg is dat vergaderingen uit de hand lopen, de eigenaren veel, onnodig veel, moeten bijdragen. Dit heeft weer tot gevolg dat veel eigenaren de vergaderingen “voor gezien houden” en zich ook niet (meer) inzetten om ook maar iets in de VvE te verbeteren.
Vervolgens gaat men zoeken en vindt onze website! Veelal blijkt dan dat er voor appartementseigenaren veel geld valt te besparen! Zeer zeker ook in de periode van aanhoudende crisis.
Er valt nog heel veel te verbeteren binnen VvE’s, om niet te zeggen dat: “het in veel VvE’s een zooitje is”. Maar oordeelt u zelf!

Neem volledig vrijblijvend contact met NederlandVvE of stel uw vraag het VvE-forum !
U of uw VvE kan zich veel geld besparen! Bedenk echter wel dat ook wij een (zij het een zeer concurrerend) honorarium genereren.
Maar wat jaren lang fout is gegaan kunnen ook wij niet met enkele vingerknippen oplossen! Alles heeft zijn tijd nodig.