De A.E.D. in de VvE

A.E.D.

Wist je dat … het behartigen van gezondheidsbelangen géén taak is van de VvE !

Toch verschijnen er regelmatig advertenties in de media waarin bedrijven aan VvE’s de mogelijkheid bieden een A.E.D. te kopen of te huren.
Ook zijn er diverse VvE’s die al besloten hebben een AED aan te schaffen of te huren, waarbij de kosten voor rekening van de VvE zijn gekomen.

Let op, dit zijn nietige besluiten !!

Een VvE kan namelijke niet rechtsgeldig besluiten tot het huren of aankopen van dergelijke apparaten. Deze bevoegdheid hebben noch bestuurders, noch de eigenaren gezamenlijk.
De statutaire doelstelling van een VvE is, kort gezegd, het beheer en onderhoud van de gezamenlijke zaken en nee, het behartigen van gezondheidsbelangen is daar geen onderdeel van.

Is het dan helemaal niet mogelijk om een A.E.D. in het complex op te hangen?
Jawel, één of meerdere eigenaren zouden op eigen iniatief kunnen overwegen een dergelijk apparaat aan te gaan schaffen. De kosten dienen te worden gedragen door diezelfde eigenaar of groep eigenaren, dus geheel buiten de VvE om !
Pas op, worden de kosten tóch ten laste van de VvE gebracht, dan kan iedere belanghebbende – zelfs nieuwe eigenaren – terugbetaling vorderen !
Wanneer de A.E.D. uit private middelen is aangeschaft moet er alleen aan de vergadering  nog toestemming gevraagd worden het apparaat op een geschikte lokatie in de gemeenschappelijke ruimte op te hangen.