Als het fout gaat…

Oplossingen als het fout gaat

Vragen staat vrij!

Bezoekers, die zich herkennen in de in deze site geschetste problemen, of andere problemen binnen hun VvE ondervinden, kunnen met vragen terecht op het VvE-forum of bij NederlandVvE. Vele duizenden zijn u al voor gegaan!
“Domme vragen bestaan niet! Daar is de materie te ingewikkeld voor! Het is wel dom om te berusten en anderen (bijv. buren, bestuur of beheerder), over uw portemonnee/bankrekening te laten beslissen.”

Gezamenlijke aanpak
Alleen door gezamenlijk te proberen de onwillige en onkundige bestuurders, beheerders en vergadervoorzitters aan te spreken en zo nodig aan te pakken kunnen appartementsgerechtigden hun bezitting (waardeaandeel, pensioenvoorziening, woongenot) veilig stellen.
Passief ja knikken en het aan een ander overlaten leidt onherroepelijk tot ernstige problemen op lange termijn, waardoor men uiteindelijk zwaar in de portemonnee wordt getroffen.
De wet- en regelgeving (het appartementsrecht) zit ingewikkeld, maar goed in elkaar. De uitwerking van die regelgeving laat echter ernstig te wensen over. Dit komt door onkundige, eigengereide bestuurders/beheerders, ingegeven door de vaak passieve ongeïnteresseerde opstelling van veel appartementsgerechtigden.

Appartementsgerechtigden: “Realiseer u; De vergadering van eigenaars (alle appartementsgerechtigden gezamenlijk, al dan niet in vergadering bijeen) is de baas in en van de VvE. Niet het bestuur en al helemaal niet de beheerder.”
“Het klopt, we treden in herhaling! U zult het vaker merken in deze website! Maar we vrezen dat zelfs het ’topje van de ijsberg’ nog niet boven water is!”

Binnen een vereniging van eigenaren is de Vergadering (de appartementsgerechtigden in vergadering bijeen) het hoogste en besluitende orgaan. De bestuurder (of het bestuur) voert (als uitvoerder) die besluiten uit, terwijl een beheerder juridisch al helemaal geen zeggenschap bezit.

Bedenk dat, bij problemen in uw VvE, “berusten om de lieve vrede te bewaren” u later, om uw rechten alsnog op te eisen, duur zal komen te staan. U kunt dan niet meer om een rechtszaak heen, met als gevolg dat de advocaten u pittige rekeningen zullen presenteren.
“Voorkomen is beter dan genezen.”

Maar…,
die rechtszaak hoeft niet direct een civiele procedure te zijn waar u zonder advocaat niet terecht kunt.
Mits u er op tijd bij bent (in principe binnen één maand nadat u kennis van een vergaderbesluit heeft verkregen, of had kunnen verkrijgen, kunt u de kantonrechter middels een goedkope verzoekenprocedure verzoeken het vergaderbesluit vernietigbaar te verklaren. Meer informatie vindt u op de pagina Besluit, nietig of vernietigbaar. Bij een verzoekenprocedure heeft u geen advocaat nodig. Tijdens de procedure kunt u zich desgewenst laten bijstaan door een raadsman.

Voor het indienen van een modelverzoek nietigheid/vernietigbaarheid: zie het gestelde op de pagina Modelverzoek nietig of vernietigbaar.