Welkom op VvE-Structuur.nl

Welkom op de informatieve website van VvE Structuur. Dè VvE Vraagbaak voor eigenaren en bestuurders van een vereniging van eigenaren (VVE).

Om ieder misverstand te voorkomen: VvE Structuur is geen vereniging van eigenaren, maar een informatieve website en een Vraagbaak. Geboren na, in de praktijk, door schade en schande wijs te zijn geworden!

Met deze website proberen wij appartementseigenaren en (zelf)bestuurders informatie te bieden op velerlei gebied. Niet alleen in juridische zin, maar ook in praktische zin.

De structuur is in veel VvE’s niet goed geregeld:

Hoe goed wij ook ons best doen of hoe uitgebreid wij deze site ook maken; steeds weer blijkt dat de structuur in veel verenigingen niet goed is geregeld.
Er heeft ons een groot aantal vragen en klachten over zowel professionele- en zelfbestuurders, als ook over voorzitters van vergaderingen, bereikt. Daaruit blijkt dat de kennis van het appartementsrecht bedroevend slecht is. Dit heeft tot gevolg dat in veel gevallen de wet en regelgeving nauwelijks wordt nageleefd.
Op advies van de bestuurders (ook de professionelen en gecertificeerden, waaronder professionelen, met heel opmerkelijk, een keurmerk(!) wordt door de Vergadering veel nietige en vernietigbare besluiten genomen. Deze besluiten kunnen later desastreuze gevolgen hebben.

De Vergadering bepaalt de structuur in de VvE:

De Vergadering (de appartementseigenaren in vergadering bijeen) bepaalt de structuur in de VvE en geeft leiding aan het bestuur. En niet andersom!
Eigenlijk behoorde deze website niet te bestaan. Maar de praktijk blijkt helaas anders.

Op de pagina doelstelling geven we duidelijkheid in het oerwoud van regels en artikelen binnen het appartementsrecht. Niet puur juridisch/theoretisch, maar meer geënt op de praktijk met minder juridische taal, zonder het juridische uit het oog te verliezen.

Er kan veel mis gaan in een VvE.

Omdat er zoveel mis gaat in een VvE was voor ons precies de reden deze website te ontwikkelen.

“In uw VvE gaat het allemaal goed? Prima! Houden zo!”

Toch adviseren wij u dringend om even ‘goed rond te surfen’.
Vaak vernemen we van vragenstellers: “We dachten dat het in onze VvE allemaal wel goed geregeld was, maar na het lezen van een aantal pagina’s van deze website blijkt het tegendeel.”

Heeft u vervolgens nog vragen over het appartementsrecht, over het functioneren van uw VvE, over de zelfbestuurder(s), over de voorzitter vergadering of over de professionele bestuurder?

Samengevat betekent dit dat u met al uw vragen en problemen over het appartementsrecht, of problemen ontstaan binnen uw VvE, ongeacht het vigerende modelreglement, ongeacht het onderwerp, ongeacht de moeilijkheidsfactor of de (on)leesbaarheid van de splitsingsakte, bij ons terecht kunt. Wij hebben in de loop der jaren enorme praktijkervaringen opgedaan en van die ervaringen kunnen de vragenstellers profiteren.

Uiteraard is het zeer aantrekkelijk om lekker achterover te leunen en te zeggen: “Ik zie wel! Ik woon lekker goedkoop. Ik vertrouw er op dat mijn buurman het als bestuurder of voorzitter vergadering het allemaal goed zal regelen!”
Die verkeerde instelling kan u duur komen te staan. Niet voor niets hebben duizenden appartementsgerechtigden bij ons aangeklopt. Daaruit zijn zeer schrijnende gevallen tevoorschijn gekomen.

Hartelijk dank voor uw interesse in deze website … !